LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Arrangement, møter o.l. mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no



Arrangement, møter o.l. 27/08 2017
Møtesesongen er i gang igjen
- Fredag 1. sept.-17 er det møte i Sør-Tranøy Pensjonistforening.
Møte starter kl. 16,15 etter at buss fra Skrolsvik er ankommet.
Som vanlig er møte på møterommet Tranøy Helsesenter.
Foreningen får besøk av Hugo Lind fra firma "Bedre Liv" som vil presentere hjelpe- og velværeprodukter.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.
Ved hnn, kl 15:49