LokalAvisa.no > Høtten mail
 
 
Nyheter 22/10 2011
Kommunestyret konstituert
I går ble det nye kommunestyret i Måsøy konstituert, og den egentlige overraskelsen ble vel at SP's Gudleif Kristiansen ble varaordfører.


Gudleid Kristiansen fra SP ble varaordfører-

Høyre og SP foreslo som ventet Anne Karin Olli som sin felles kandidat. Arbeiderpartiet på sin side hadde to innlegg der de begrunnet hvorfor de fremmet Senterpartiets Gudleif Kristiansen som ordførerkandidat, og ikke sin egen førstekandidat.
Det ble her vist til felles politisk ståsted i mange saker og den rød-grønne regjeringa. Gudleif Kristiansen redegjorde for valget Senterpartiet hadde tatt og ba AP trekke sitt forslag. Det ble ikke gjort. Stemmegivningen ble som forventet; Anne Karin ble valgt som ny ordfører med 10 stemmer mot 7 stemmer avgitt for Gudleif.

Første sak for den nye ordføreren var valg av varaordfører. På forhånd var det kjent at Høyres Thorbjørn Mathisen ville bli fremmet som Høyres og SP sin felles kandidat, men overraskelsen var stor for en del da Gudleif Kristiansen ble foreslått fra talerstolen. Arbeiderpartiet repliserte raskt at dette var et forslag som de ville stille seg bak, og Gudleif ble deretter enstemmig valgt som vår nye varaordfører.

Her er sammensetninga for formannskapet og de tre kommunestyrekomitéene.

Formannskap:

Anne Karin Olli (H), ordfører
Gudleif Kristiansen (SP) varaordfører
Thorbjørn Mathisen (H)
Arvid Mathisen (AP)
Siv Louise Berg (AP)

Oppvekstkomité:

Jan Harald Lyder (H),
leder
Kenneth Johnsen (SP), nestleder
Anniken Johansen (H)
Marte Stabell (AP)
Georg Mathisen (AP)

Omsorgskomité:

Lena Hedlund Pedersen (SP), leder
Morgan Rene Andresen (H), nestleder
Kristin Kaspersen (SP)
Hanne Mathisen (AP)
Ingrid Majala (AP)

Teknisk komité:

Bjørn Harald Olsen (SP) leder
Siss Heidi Hansen (H) nestleder
Åge Flaten (SP)
Arnstein Larsen (AP)
Siv Louise Berg (AP)
Ved Omar, kl 08:07