LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 15/10 2009
Arbeidsrettsdom mot Senjehesten asylmottak
Aktivitetsleder Wolfgang Lempe, som ble oppsagt fra Senjehesten asylmottak, fikk medhold på alle punkter i arbeidsretten. Oppsigelsen ble kjent ugyldig.
I går falt dommen som tilkjenner Lempe lønn, erstatning og jobben tilbake. Asylmottaket må også betale Lempes saksomkostninger.
Dommen er rettskraftig dersom den ikke ankes innen fire uker.
Ved gt, kl 12:35