LokalAvisa.no > Nettopp:Storfjord mail
 
 
Nyheter 05/02 2007
VILLKATTENE FÅR LEVE
SKIBOTN Villkattene i Skibotn får trolig leve. Etter at Nettopp:Storfjord skrev om aksjonen for å utrydde de heimløse kattene, har det kommet flere protester mot aksjonen.
Bodil Eikset, som er leder i Norsk Huskatter, skriver i et leserinlegg her i avisa at "det er forbudt å avlive katter som er i noens eie, hjemløse katter på annen manns grunn (straffelovens par. 407) samt hjemløse katter på egen grunn. Det trengs positiv lovhjemmel for å avlive katter. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for avliving av friske katter som man selv ikke eier. Det er heller ikke tilstrekkelig for avliving av katter at de står i fare for å lide i utrengsmål slik som Dyrevernlovens par. 2 ofte feiltolkes. Avliving av fremmede katter kan bare skje etter Dyrevernlovens par. 6 annet ledd når katten er så syk, skadet eller hjelpesløs at den ikke kan bli bra igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelse for dyret."

– Jeg er innstilt på å overlate problemet til mattilsynet. Det sier Oddvar Ørnebakk i komiteen som har søkt om penger til å utrydde villkattene.
– Ikke har vi fått penger til arbeidet heller, legger han til.
Ifølge Ørnebakk kan det være så mange som 15-20 villkatter i Boligfelt II og omegn, katter som stadig får nye kull.
– Men nå har det luska i gaupe i området. Den tar kanskje noen av kattene, sier han.

– Dyrevernlovens hjelpeplikt sier at man skal hjelpe hjemløse katter med mat og annet slik at de ikke lider i utrengsmål. I tillegg skal den internasjonale metode med kastrerings- og omsorgsprogram iverksettes. Denne metode har langsiktig effekt og bidrar til å redusere tilveksten av nye hjemløse katter.
Det skriver Bodil Eikeset i leserbrevet, og føyer til:
– Det er en skam at Skibotn ikke klarer å ta bedre vare på sine katter enn at de fødes til et liv i lidelse og død. La dette bli det siste året vi hører om slike drapsaksjoner på uskyldige hjemløse katter.
Ved TF, kl 17:04