LokalAvisa.no > Nettopp:Storfjord mail
 
 
Nyheter 15/01 2007
VILLKATTENE SKAL UTRYDDES
illustrasjonsfoto (foto:)
illustrasjonsfoto (foto:)
SKIBOTN Tida for villkattene som opererer i Boligfelt 1 i Skibotn renner ut. Beboerne i området har sett seg grundig lei på at stadig nye generasjoner av disse kattene vokser opp og forpester miljøet.

Ei frivillig arbeidsgruppe bestående av Johanne Kvalberg, Edmund Johansen og Oddvar Ørnebakk skrider nå til verket, og har satt seg som mål å utrydde kattene.
Gruppa mener at kattene lider på grunn av matmangel, og at det er et fælt dyreplageri å la dem leve videre.
Planen går ut på å sette ut bur som kattene skal fanges i, for deretter å avlives og sendes til avfallsselskap.
Totalt vil utryddelsen koste nærmere 5.000 kroner. Gruppa har allerede fått tilsagn om 1.500 kroner fra Mattilsynet, og ber nå kommunen bevilge resten.
Ved TF, kl 12:54