LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for å kjøpe billetter til Båt- og fjordfestivalen 2018


Klikk her for gå til hemnesjazz.no.

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 17/04 2005
Kultur som næring
Hemnes Samarbeidsforum inviterte hemnesværinger til et åpent møte på onsdag 13.04.05 omkring temaet kultur som utgangspunkt og grunnlag for økt aktivitet og arbeidsplasser på Hemnesberget. Et tjuetals personer var til stede på Olsenhågen kunst- og håndverksenter for om mulig å få med seg nye innspill. Som innledere på møtet hadde man engasjert fylkesbibliotekar Lars Hansen Juvik, Frank Marstokk, prosjektleder for ei kulturavis på Hemnes og Ketil Tverrå, kultursjef i Hemnes kommune. Juvik holdt et godt forberedt foredrag om hvordan han så for seg muligheter innen kulturbasert næring på stedet, og pekte på viktige forutsetninger for å komme videre fra idestadiet. Det finnes en god del offentlige midler som går til vel begrunnede prosjekter, og det er ingen ting i veien for at Hemnesberget vil kunne bli tildelt midler bare prosjektene beskrives presist nok og søknadene er godt skrevet og underbygd. Stedet har allerede bygd opp et godt rykte på fylkesnivå når det gjelder alt frivillig arbeid innen det aktive kultur- og festivalmiljø.

Juvik dro dessuten en markert sammenligning mellom Hemnesberget og Kabelvåg. To små tettsteder av om lag samme størrelse med tette bånd fra tidligere tider. Det er en rekke små og store bedrifter og institusjoner med kultur som utgangspunkt som har blitt etablert i Kabelvåg de siste ti-tjue årene, og det offentlige har også brukt betydelige beløp for å legge til rette for vekst i området.

En engasjert forsamling deltok etter hvert med mange ulike innspill om hva som kunne vært gjort av tiltak på stedet. Problemet viser seg alltid ikke å være mangel på ideer, men mangel på kapital og kunnskap om hvordan de beste ideene kan realiseres.

Et fyldig referat fra møtet vil komme fra sekretariatet i Hemnes Samarbeidsforum på disse sider i spalten ”Lag og foreninger”.

På bildet ser vi Frank Marstokk, Lars Hansen Juvik og Ketil Tverrå.

Tekst / foto: Tore Furuhatt


Foto: Tore Furuhatt

Ved Lasse, kl 09:18