LokalAvisa.no > Bergtatt! mail
 
 
Nyheter 28/01 2002
Stående applaus for grenser og ros
Stolradene var godt fylt opp på Breidablikk på Skaland torsdag 24. januar. "DET HANDLER OM Å BRY SEG – barn kan ikke oppdra seg selv", var overskriften på innbydelsen Skaland skole hadde sendt ut. Og det er nåvisst en del som bryr seg, for folk var der, og folk lyttet. LO gjorde vi også – mye! Foredragsholderen, spesialpedagog Oddvar Bjørnestad fra Bergen, hadde godt tak på både tema og publikum. Så er da også Berg den 206. kommunen han besøkte med dette, dessuten har han jobbet mye med folk som alle andre har gitt opp... ”Eg er vant til å få kjeft”, sa han, og fortalte mange artige episoder, til gjenkjennelse og ettertanke. ”Får en ungdom problemer må VOKSNE ta seg sammen”, var et av utsagnene som kanskje provoserer. ”Voksnes grenseløse egoisme”, sto det videre. Videokanonen hans listet opp setninger om grensesetting og konsekvens i voksnes forhold til barn og ungdom. ”Voksne må sette barnas behov foran egne behov.” ”Voksne må ta autoriteten tilbake.” ”Vi voksne har alltid ansvaret!”

Temamøtet på Breidablikk startet med et kvarters innlegg fra Arnold Nilsen, lensmann i Lenvik. Han hadde alvorlige tall og meldinger til oss i bygdene som kanskje kan tenke vi har trygge oppvekstmiljø. ”Relativt sett er problemet like stort hos dere og, sett i forhold til folketallet. De som bygger narko-nettverk er flinke i forretninger, de får det til som næringsliv og politikere ellers strever med... Dessuten er det ikke lenger bare ”taperne” eller problemgrupper som blir misbrukere – her er folk fra alle samfunnsklasser og miljø. Det kan alltid også skje dine egne unger!”

Så overtok Oddvar Bjørnestad. Han trollbandt salen i to timer, bare avbrutt av kaffepause med god mat fra foreldrerepresentantene. Og nei, han snakket ikke bare om strenghet og kjeft, men enda mer om ROS, engasjement og motivasjon. Salen lo godt f.eks. da han beskrev hvor vanskelig det er for oss både å gi og å ta imot ros. ”Lev livet farlig – gi ungen din ros!”, gjentok han. ”Det er jo det vi snakker om og er opptatt av, vi får mer av – så ikke heng deg opp i det negative, men få fram det positive og bra! Vi bruker alt for mye tid og krefter på å bekymre og grue oss, og alt for liten tid til å glede oss!”Det var forsamlingens oldemor som reiste seg først under applausen. Litt nølende fulgte vi andre etter (vi er jo litt trege...). Det var mange smilende mennesker som gikk ut av salen – skal tro om ungene har merka forskjell på oss?..

For nå kommer jo spørsmålet: Hva nå? Wivi Jakobsen er en av to foreldrerepresentanter på Skaland som var på seminar i Bergen i høst, under temaet ”Sterk og klar”, som kampanjen heter. Sammen med rektor hadde hun nå innbudt til temamøtet på Skaland. Bergtatt ringte henne noen dager etterpå, for å høre. Og jo, Wivi er godt fornøyd med både oppmøtet og stemningen, selv om hun selvsagt også skulle ønske at enda fler foreldre hadde vært der... Hun savnet folk fra lensmannsetaten i Berg, og journalisten fra Folkebladet som hadde lovet å komme. Og var kjempeglad for de tre bilene med folk som kom fra nordkommunen!

- Hva skjer nå videre? spør vi. – Egentlig er det 8. klasse som skal være med på dette opplegget, forteller Wivi. - Men siden vi har så små forhold her, har jeg spurt om ikke hele ungdomstrinnet kan være med. Nå blir det 8. og 9. klasse, og vi skal gi melding til kampanjen etterhvert som vi får ting til. Han som var her på torsdag, er rådgiver for ”Sterk og klar”. Vi skal innkalle til foreldremøte snart, hvor trådene skal spinnes videre. Jeg har en hel perm liggandes, jeg må vel sette meg litt mer inn i det. Det er et mål å øke debut-alderen for alkohol. Forskningen viser at jo tidligere alkoholdebuten kommer, jo større er sjansen for å gå over til sterkere stoffer og vanedannende misbruk. Det handler om voksnes tilstedeværelse, og om meningsfylte fritidstilbud. Da må selvsagt også politikerne på banen, og oppvekstetaten, og fritidslederne. Mer idrett, og mer for forskjellige smak! Vi håper å få folk mer engasjert, og at foreldre må bli flinkere til å våge (og gidde?) å ta kontakt med andre foreldre, om felles regler, om gjensidig støtte, om å stille opp for hverandre og for ungdommen.

Sier Wivi, og vi oppfordrer henne til å bruke Bergtatt i dette også. Her kan både informasjon og debatter komme i gang – ideforum og reportasjer. ”Sterk og klar!”
Ved ir, kl 16:14